جهت مشاهده ی دموی نرم افزار ایفرانت (efront) به لینک زیر مراجعه کنید. در سایت زیر، نسخه ی اصلاح شده ی ایفرانت (نسخه 2، چیستا) را  مشاهده می کنید.

در مورد تفاوت های این نسخه با نسخه ی اصلی می توانید بخش خدمات را ببینید.

 

http://www.chistaonline.ir

 

کاربر با نقش مدیر

نام کاربری و رمز ورود: admindemo

کاربر با نقش مدرس و فراگیر

نام کاربری و رمز ورود: userdemo

 

 

لطفا در استفاده از دموی نرم افزار، اطلاعات موجود را پاک نکنید.