به آموزشی گفته می شود که در آن از آموزش بصورت حضوری و آموزش بصورت  الکترونیکی به طور همزمان در طی دوره ی آموزشی استفاده شود. در این روش علاوه بر استفاده از آموزش به صورت حضوری و فیزیکی از ابزاراها و بستر های الکترونیکی هم برای ارائه ی آموزش به صورت همزمان در دوره ی آموزشی استفاده می شود. مثلا دانشجویان علاوه بر حضور فیزیکی بر سر کلاس و یادگیری از این طریق، از طریق یک LMS بتوانند محتوای آموزشی مربوط به همان درس را دریافت کنند، برای استاد سوال بفرستند و پاسخ آن را دریافت کنند و جواب تمرین های معین شده را ارسال نمایند.

یا حتی بخشی از محتوای آموزشی به صورت آنلاین و از طریق کلاس آنلاین (Virtual Class) به دانشجویان ارائه شود.

 

کلاس آنلاین

 

در دانشگاه هایی از ایران نیز دیده می شود که به سمت آموزش ترکیبی حرکت کرده و به اساتید پیشنهاد می شود که از ابزارهای الکترونیکی موجود مثل LMS برای دوره های آموزشی خود استفاده کنند.

در مدارس نیز، معلم های گرامی می توانند از ظرفیت های موجود در یادگیری الکترونیک استفاده کرده و آموزش به صورت حضوری را با آموزش الکترونیکی ترکیب نمایند. البته آموزش ترکیبی لزوما به منزله ی استفاده از بستر یک LMS برای انجام آن نیست. به طور مثال حتی اگر برای یک دوره ی آموزشی که به صورت حضوری برگزار می شود یک CD چند رسانه ای که حاوی محتوای آموزشی است داده شود، در اینجا نیز آموزش ترکیبی رخ داده است.

 

شاید بگویید وقتی می توان از ایمیل برای ارتباطات الکترونیکی بین فراگیر و استاد استفاده کرد چه لزومی به استفاده از یک LMS هست؟

در جواب می توان گفت وقتی در بستر یک LMS تمام محتواهای آموزشی برای یک دوره قرار داده شود و تمام رویداد ها در آن رخ بدهد؛ هم فراگیر بهتر می تواند به تمام منابع آموزشی به صورت یکجا و یکپارچه دسترسی داشته و بهره ببرد و هم پیگیری تلاش و ارزیابی فراگیر برای مدرس راحت تر است. (مثلا می توان تمام تمرین های ارسالی را یکجا دید)