برای دانلود نسخه ی متن باز efront، همیشه به آدرس زیر مراجعه کنید تا آخرین نسخه ی عرضه شده را بتوانید دریافت کنید:

 

http://www.efrontlearning.net/download

 

از طریق همین صفحه می توانید به صفحه های فایل های زبان و ماژول های نرم افزار راه پیدا کرده و آن ها را دانلود نمایید.

 

توجه داشته باشید که فایل زبان فارسی موجود در سایت اصلی ایفرانت، با استفاده از ترجمه ی ماشین(انسان ترجمه نکرده) تهیه شده است و به همین خاطر در اکثر موارد روان، درست و دقیق نیست. 

از کارهای انجام شده بوسیله ی مجموعه ی ما، ترجمه ی روان، درست و کامل نرم افزار هست. برای جزئیات بیشتر، صفحه ی خدمات  را ببینید.